Stabilare fötter och öppet sinne

Zwedberg Person arbetar med organisationsutveckling utifrån perspektiven relationer och kultur. Vi skapar ett klimat bland människor i organisationer som gör det möjligt att vara i förändring, oavsett vilken. Vi hjälper dig öka din medvetenhet om situationen, sammanhanget och vad som finns att se i en organisation. Vi ger dig förståelse och språk för att du ska kunna handla utifrån det du ser. 

Våra utbildningar, vårt konsultstöd och vår handledning ger förutsättningar för att att kunna

  • öka förståelse och få nya perspektiv,
  • agera på ett annat sätt och
  • känna större säkerhet och trygghet
    i utmanande situationer.

Vår avancerade förändringsledarutbildning riktar sig till människor som tar ansvar, oavsett position och roll.

Ett urval av våra kunder

Läs mer
Translate »