Program som tar tag ordentligt

Ta chansen att utforska dig själv i syfte att bli en tydligare medarbetare och ledare. Bli en person som med förmågan att utmana din omgivnings tankemönster kan förändra organisationens sätt att arbeta, agera, reagera.

ZP erbjuder

Vår erfarenhet av att stödja organisationers utveckling som processkonsulter, handledare och utbildare är omfattande. Över 500 deltagare har genomgått FLU, och över 150 deltagare har genomgått PFL, vårt ettåriga program i samverkan med Gestaltakademin.

loopenutansiffror

 

Det handlar om nyckelpersoner och ledare i organisationer som har i uppdrag att stödja vardaglig förändring i sitt arbete.

Målet är att deltagarna efter utbildning kan och vågar agera mer direkt i vardagens möten och att de i sin tur stimulerar medarbetare till interaktion som löser problem där de uppstår.

Exempel på färdigheter vi ser att människor har efter genomgången utbildning:

  • förutsättningar för att kunna agera på ett annat sätt,
  • förståelse för vad som driver förändring och vad som strävar efter att behålla det gamla,
  • känner sig säkrare och tryggare i situationer som är utmanande,
  • skicklighet i att läsa in situationen och uppmärksamma vad som pågår i rummet,
  • skärpt uppmärksamhet som gör att man bättre kan välja en väg som som bidrar till att människor kommer till sin rätt,
  • vana att reflektera skarpare kring vad som sker i omgivningen,
  • att med hjälp av teorier och modellerna förhålla sig och förstå vad som pågår i processen när människor ska samverka och skapa någonting,
  • metoder och förhållningssätt för att kunna påverka processer och situationer där man själv inte har huvudansvaret men förväntas bidra till utveckling,
  • kan hantera makt, hierarki och inflytande på ett relevant sätt.

woman-1209866_1920

Utbildning i samverkan

Ikea bidrar vi till och har utvecklat en av deras utvecklingsprogram som kallas Ikea Leadership Fundamentals (ILF), en grundläggande utbildning för chefer och nyckelpersoner, så kallade ”high potentials”.

Utbildningen Praktisk förändringsledning, PFL, erbjuder vi i samverkan med Gestaltakademin. Programmet löper över 1 år och innehåller både ett djup i personlig utveckling kring närvarande medvetet ledarskap, metoder för facilitering och lärande genom praktisk tillämpning i förändringsmetodik.

Kundcitat

"Inte ens dina närmaste vänner kan få dig att se det det upptäcker på denna kursen. VÅGA!"
Sandra Rundqvist, St1
"Det är ett helt annat upplägg på utbildningen än på andra kurser jag gått på. Denna är "på riktigt" och inga floskler."
Alexandra Edvall, HjärtLungfonden
"Ju mer du ger av dig själv desto mer får du ut av utbildningen. Så ta tillvara på möjligheten. Den kan berika dig något ofattbart."
Johan Andersson, St1

"Jag blev bättre på att förstå vad en grupp verkligen behöver, inte bara de behov som individerna i gruppen uttalar, och hur jag som chef kan stötta processen att synliggöra det och sätta gruppen i rörelse mot sin egen utveckling. Utbildningen rekommenderar jag till den som är nyfiken på hur man som ledare kan bidra till att bygga tillit mellan personer i grupp, hur detta påverkar gruppens utveckling, arbetsmiljön och gruppens prestationer." 

Anna Stålsby, enhetschef

"Jag använder mig nästan dagligen av de erfarenheter och kunskaper jag tog med mig från förändringsledarutbildningen trots att det är flera år sedan jag gick den. Du som ledare kommer alltid ha användning av de erfarenheter, kunskaper och verktyg som du får med dig från kursen. Även du som har lång ledarerfarenhet kan stärkas och utvecklas genom denna utbildning."

Johanna Nordenskjöld, VD, Hemma AB
"Har fått verktyg och klarhet i hur organisationer bör fungera och vad vi behöver göra för att röra oss framåt" "Två professionella ledare som får dig att upptäcka en ny värld framför dina ögon."' "Rekommenderar den varmt. Önskar jag gått den långt tidigare."
Ur feedback från deltagare

Kundreferenser

Utbildning

Referens: Björn Ring, Sandvik Coromant

"Mina perspektiv har öppnats och jag förstår helheten bättre."

Läs mer

Utbildning

Referens: Maria Zellén, St1 Sverige

"FLU är som ett träningsläger i att stötta grupper i att utveckla sitt arbetssätt."

Läs mer

Utbildning

Referens: Lars Winges, Sandvik

"Jag vill hellre ha energi, att vi tycker olika och har ett klimat där vi får säga vad vi tycker."

Läs mer

Translate »