Målgrupp

Utbildningen riktar sig till nyckelpersoner med uppdrag att leda och stödja vardaglig förändring.

Målsättning

Målet är att deltagarna

  • kan och vågar agera mer direkt i vardagens möten med sin omgivning,
  • kan stimulera medarbetare och kollegor till interaktion som löser problem där de uppstår och mer aktivt
  • kan ta initiativ som skapar rörelse mot önskat läge.

Innehåll

Utbildningen ger

  • en grundläggande praktisk förståelse för vad som sker i människor och organisationer i förändring.
  • metoder för att stödja utveckling i vardagen.
  • en ökad förmåga till skärpt uppmärksamhet och ett närvarande ledarskap och medarbetarskap.
  • goda möjligheter till fördjupade personliga insikter och personligt ledarskap
  • metoder och verktyg som kan bidra till att utveckla en
    dialogisk arbetskultur som ger förutsättning till hållbar förändring.

Omfattning

FLU 1 ges under 3 kurstillfällen på internat och omfattar 9 dagar.

Den inleds med ett introduktionsmöte som ger en god start och förståelse för våra arbetssätt och metoder.

Anmälan

Välkommen att anmäla ditt intresse via vårt formulär. 

Vi startar kursen med minst 12 och som mest 16 deltagare. Hösten 2019 är fullbokad. 

Translate »