Ta mig till anmälan!

Anmälan öppen – start 22 januari 2020!

En grundläggande utbildning i förändringsmetodik och närvarande ledarskap som gör skillnad. Söker du verktygen för att lyckas bättre med förändringsarbeten? Är du trött på aktiviteter som inte leder vidare? Den här utbildningen ger dig garanterat en utmaning att pröva nya metoder och ompröva ditt eget ledarskap. Utbildningen har ett organisationspsykologiskt perspektiv på att lyckas med förändring och metodiken vilar på en grund av Gestaltteori och -förhållningssätt. Ulf Zwedberg och Kinna Person är kursledare och genomför detta program i samverkan med Gestaltakademin.

Utbildningen vänder sig till dig som

– är ledare eller nyckelperson med uppdrag att leda och stödja förändring.
– upplever behov av att öka din kompetens inom området och den egna förmågan till ett stabilt och närvarande ledarskap.

Syfte och mål

Utbildningens övergripande mål är att stärka förändringskompetensen hos deltagarna och i deras organisationer samt att stärka den processkonsultativa förmågan.

Innehåll och upplägg

Utbildningen är praktisk och nära kopplad till situationer i deltagarnas vardag. Den är särskilt lämplig för dig som arbetar i eller med organisation i förändring. Denna samverkan mellan utbildning och verkligheten ökar möjligheterna till varaktiga resultat både för organisationen du verkar i och för ditt eget lärande. Effekten blir bäst när fler från samma organisation och projekt genomgår utbildningen samtidigt.

Praktisk tillämpning och träning i metodiken sker genom ett praktikuppdrag ute i organisationer som deltagarna arbetar i eller med. Detta startar efter halva programmet och pågår till avslutningen. Arbetet dokumenteras i en essä och sammanfattar lärandet samt är underlag för en serie workshops i den avslutande processen.

Omfattning

20 dagar utbildning på internat (Stockholmstrakten), 8 tillfällen, 5×4 tim handledning i mindre grupper samt ett praktikarbete för att pröva metodiken i skarpt läge, lära genom att göra motsvarande 2 dagar.

Plats

Kurstillfällena genomförs på kursgårdar i Uppsala och Stockholm. Handledning och praktikuppdrag kan ske lokalt, beroende på deltagarnas bostadsorter.

Utbildningsomgångar

2020: PFL16

  • 22 januari, Uppstart, 10.00 – 16.00
  • 4-6 februari
  • 17-19 mars
  • 15-17 april
  • 18-20 maj
  • 16-17 juni
  • 20-21 augusti
  • 7-8 oktober
  • 3-4 december Examination samt ceremoni och festmiddag

KURSBESKRIVNING
COURSE DESCRIPTION

Antal deltagare

16 deltagare

Handledning och praktik

Dessutom ingår 5 handledningstillfällen i mindre grupp (4 tim för 4 personer) med start efter kurstillfälle 4. Dessa dagar planeras gemensamt.

Praktisk tillämpning och träning i metodiken sker genom ett praktikuppdrag ute i organisationer som deltagarna arbetar i eller med. Detta startar efter halva programmet och pågår till avslutningen. Arbetet dokumenteras i en essä och sammanfattar lärandet samt är underlag för en serie workshops i den avslutande processen.

Kursavgift PFL16

78 500 SEK exklusive moms

Kostnad för internat nära Stockholm tillkommer. Delat boende förekommer. Handledning i mindre grupp, 5 halvdagar ingår. Detta sker i Stockholm. Beroende på deltagares bostadsort kan handledning ordnas lokalt och då kan handledares reskostnad tillkomma.

Anmälan

Ta mig till anmälan

Sista ansökningsdag är 1 december 2019. Anmälan tidigare säkrar plats, därefter tar vi emot reservplats vid eventuell avbokning. 15 december: Ansökan är bindande, avhopp därefter debiteras med 50 procent av kursavgiften. 1 januari 2020: Avhopp senare debiteras med 100 procent av kursavgiften.

Kräver aktivt deltagande

Lärandet sker till stor del upplevelsebaserat och genom praktisk tillämpning vilket bygger på allas aktiva deltagande. Vi accepterar max 10 procent frånvaro av den sammanlagda utbildningstiden för att du ska erhålla utbildningsbevis och diplom för fullgjord utbildning.

Utbildningen ger behörighet att söka till Organisationsprogrammet.

Translate »