Ta mig till anmälan!

En grundläggande utbildning i förändringsmetodik och närvarande ledarskap som gör skillnad. Söker du verktygen för att lyckas bättre med förändringsarbeten? Är du trött på aktiviteter som inte leder vidare? Den här utbildningen ger dig garanterat en utmaning att pröva nya metoder och ompröva ditt eget ledarskap. Ulf Zwedberg och Kinna Person är kursledare och genomför detta program i samverkan med Gestaltakademin.

Utbildningen vänder sig till dig som

är ledare eller nyckelperson med uppdrag att leda och stödja förändring. Utbildningen är lämplig för dig som upplever behov av att öka din kompetens inom området och den egna förmågan till ett stabilt och närvarande ledarskap. Utbildningen har ett organisationspsykologiskt perspektiv på att lyckas med förändring och metodiken vilar på en grund av Gestalt, teori och förhållningssätt.

Syfte och mål

Övergripande mål är att stärka förändringskompetensen hos deltagarna och i deras organisationer samt att stärka den processkonsultativa förmågan.

Utbildningen bygger på att varje deltagare är aktivt involverade i planerade eller pågående projekt. Denna samverkan mellan utbildning och verkligheten ökar möjligheterna till varaktiga resultat både för organisationen du verkar i och för ditt eget lärande. Effekten blir bäst när fler från samma organisation och projekt genomgår utbildningen samtidigt.

Omfattning

20 dagar utbildning på internat (Stockholmstrakten), 8 tillfällen, 5×4 timmars handledning samt ett praktikarbete för att pröva metodiken i skarpt läge, lära genom att göra motsvarande 2 dagar.

Plats

Kurstillfällena genomförs på kursgårdar i Uppsala och Stockholm. Handledning och praktikuppdrag kan ske lokalt, beroende på deltagarnas bostadsorter.

Utbildningsomgångar

2019 PFL 14 Fullbokad

2019/20 PFL 15, Finns platser kvar!

2019

  • 20 augusti, uppstart 10-16
  • 28-30 augusti, modul 1
  • 24-26 september, modul 2
  • 23-25 oktober, modul 3
  • 27-29 november, modul 4

2020

  • 23-24 januari, modul 5
  • 5-6 mars, modul 6
  • 23-24 april, modul 7
  • 4-5 juni, modul 8, dag 2 slut efter lunch

Ta mig till anmälan >

 

Sista ansökningsdag är 1 juni.
 15 juni: Ansökan är bindande, avhopp därefter debiteras med 
50 procent av kursavgiften.
 1 augusti: Avhopp senare debiteras med 100 procent av kursavgiften.

Handledning och praktik

Dessutom ingår 5 handledningstillfällen i mindre grupp (4 tim för 4 personer) med start efter kurstillfälle 4. Dessa dagar planeras gemensamt.

Praktisk tillämpning och träning i metodiken sker genom ett praktikuppdrag ute i organisationer som deltagarna arbetar i eller med. Detta startar efter halva programmet och pågår till avslutningen. Arbetet dokumenteras i en essä och sammanfattar lärandet samt är underlag för en serie workshops i den avslutande processen.

Kursavgift

76 875 SEK exkl. moms

Kostnad för internat nära Stockholm tillkommer. Delat boende förekommer. Handledning i mindre grupp, 5 halvdagar ingår. Detta sker i Stockholm. Beroende på deltagares bostadsort kan handledning ordnas lokalt och då kan handledares reskostnad tillkomma.

Behörighet 

Inga krav på tidigare gestalterfarenhet.

Antal deltagare

16 st

Kräver aktivt deltagande 

Lärandet sker till stor del upplevelsebaserat och genom praktisk tillämpning vilket bygger på allas aktiva deltagande. Vi accepterar max 10 procent frånvaro av den sammanlagda utbildningstiden för att du ska erhålla utbildningsbevis och diplom för fullgjord utbildning.

Utbildningen ger behörighet att söka till Organisationsprogrammet.

Translate »