Vi utgår från den personliga situationen: rollen i arbetet, organisationen du är verksam i.

Du får träna på förmågan att lägga märke till vad som händer, hur det påverkar dig och den miljö du rör dig i. Vilka talanger och förmågor behöver du identifiera och kanske minimera?

Läs mer om arbetssätt och metoder i handledning >

5 eller 10 tillfällen

Cirka 1 gång per månad. 1,5 – 2 timmar per tillfälle.

Efter behov

Vi är tillgängliga för stöd i fysiskt möte, per telefon, mejl eller sms.

Anmäl ditt intresse. 

Translate »