Gnäll är en ventil för något under ytan

| Okategoriserad

– Gnäll är en ventil för något som pågår under ytan. Sågar man ”gnällarn” så tystar man förutsättningarna att arbeta med olikhet och mångfald i alla dess former, säger organisationskonsult Ulf Zwedberg. 

”Var fjärde svensk tycker att det klagas för mycket på deras arbetsplatser. Inför nolltolerans mot gnället”, skrev Arbetsmiljöforum i en artikel häromdagen.

– Inför i stället nolltolerans mot okunskapen hos chefer och ledare som inte vet hur man ska arbeta med motstånd på ett konstruktivt sätt, menar Ulf.

Den traditionella lösningen handlar om att chefen markerar och talar om var skåpet ska stå. Klart och tydligt. Tyst i klassen. Något som är bekvämt för många (rädda) anställda.

Dagens lösning är i stället att chefen bygger en kultur (ofta teambaserad) där var och en håller varandra ansvariga för det gemensamma uppdraget, såväl som för de enskilda leveranserna. I den kulturen kan gruppen reglera behov, viljor (som kan uttryckas som gnäll) samt fördelning av inflytande, utveckling och prioriteringar utifrån de ramar som existerar.

Translate »