FLU steg 2: Faciliterande ledarskap med praktisk tillämpning

Nästa kurs börjar 17 augusti 2020. 

MÅLGRUPP

Utbildningen riktar sig till nyckelpersoner med uppdrag att leda och stödja vardaglig förändring. Du har genomgått FLU 1 och vill fördjupa dig och få mer praktisk träning i skarpt läge.

MÅLSÄTTNING

Målet är att deltagarna ökar sin processkonsultativa förmåga genom att träna och reflektera i en rad olika situationer, både under kurstid och i uppdrag i en organisation.

INNEHÅLL

Utbildningen ger

 • Ökad förmåga att leda i balans mellan att styra, ramsätta och stödja, utveckla.
 • Fördjupa metod och träning i att utveckla grupp till produktiv och ansvarsfull samverkan.
 • Praktisk tillämpning och träning i skarpa lägen i deltagarnas organisationer. Lära genom att göra i verkliga uppdrag!
 • Fördjupning av metoder och teorier som presenterades i FLU 1. Komplettering med fler perspektiv kring att läsa in situationen, att se och förstå vad som sker i fler systemnivåer parallellt – som en helhet.
 • Fortsatt personlig utveckling som vässar din förmåga till skärpt uppmärksamhet, kontakt och stabilitet i mötet med individer och grupper.
 • Fler goda möjligheter till personliga insikter och personligt ledarskap.

OMFATTNING

FLU 2 ges under 6 kurstillfällen, mestadels på internat och omfattar 14 dagar. Tillfällena varvas med 4 halvdagar med handledning.

Ett projektarbete sker parallellt där du praktiserar den stödjande rollen i skarpt läge, dock inte i din egen arbetsgrupp. Projektarbetet motsvarar 2 – 3 dagars arbete.

Ett avslutande arbete sammanfattar och integrerar ditt lärande i dig själv.

Efter FLU 1 och 2 erhåller du diplom med kursbevis i förändringsledarskap.

TID, PLATS & PLANERING

Vi håller till i Stockholmsområdet.

 • 17 augusti 2020 uppstart. Introduktion & gruppbildning:
  • gruppbildning, mål & syften, inventera praktikuppdrag – idéer           
 • 9 – 11 september modul 1. Processkonsultativa rollen & jag i rollen:
  • Träna intensivt i rollen att facilitera nuets processer
  • Bilda par för praktikarbete & handledningsgrupper
  • Mer självinsiktsarbete
  • Kontraktering och avgränsning i ett uppdrag
 • 13 – 15 oktober, modul 2. Intervention i gruppers utveckling:
  • Involverande metoder, styra-leda dilemmat, fortsatt träningsläger
 • 9 – 10 december, modul 3. Design av stödjande process vs facilitera nuet:
  • bemöta & arbeta med motstånd
  • uppföljning praktisk tillämpning
  • fortsatt träningsläger
 • 2 – 4 februari 2021, modul 4. Stödja förändring som process, över tid:
  • sammanfattande, slutsatser
  • Essäprocess – dokumentera.
 • 18 – 19 mars, modul 5. Integrering, sammanfattning & avslutningssprocesser:
  • Fördjupat lärande utifrån vad som nu är av intresse.
  • Genomföra involverande workshops kring essäerna.
  • Arbeta med feedback/återkoppling & avslut i arbetsgrupper.
  • Examination, diplomceremoni & festmiddag.

Detaljplanering >>

PRIS & ANMÄLAN

Pris 55 000 SEK exklusive moms. Kostnad för internat tillkommer.

Anmäl dig via vårt formulär så tar vi kontakt. Har du frågor om utbildningen är du välkommen att ringa eller mejla oss. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Man bör vara minst 2 deltagare från samma organisation i denna utbildning, det är en stor fördel.

Anmäl dig gärna i god tid för att få plats.

Vi startar kursen med minst 12 och som mest 16 deltagare.

Translate »