Magnus är produktionsenhetschef på Sandvik Materials Technology, samt har uppdrag som handledare för PFL praktisk förändringsledning på Gestaltakademin.

Jag är chef, handledare och pedagog. Jag drivs av att bidra till att människor kommer till sin rätt, i samspel med de olika system där de verkar – för välmående människor och välmående system.

Jag har jobbat i som ledare i olika roller så gott som hela mitt yrkesverksamma liv. Största delen i chefsbefattningar, allt från första linjens chef med 5 underställda till General Manager med över 200 underställda. Jag har alltid haft en stark drivkraft i att skapa förutsättningar för människor att må bra och prestera, såväl på individnivå som på gruppnivå och som hela organisationer. Som chef jobbar jag därför såväl med coachning på individuell nivå som med utveckling av grupper och hela organisationer med fokus att nå uppsatta mål samt känna mening och trivsel på arbetet.

Intresset för att jobba med människor för att nå varaktig utveckling har också lett mig till att verka som handledare inom Gestaltakademins program för praktisk förändringsledning.

Utbildningsmässigt har jag en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från Linköping, vilket sedermera har kompletterats med företagsinterna utbildningar bland annat inom försäljning, projektledning, lean production och ledarskap. Jag är också diplomerad i Gestaltakademins 4-åriga organisationsprogram.

Translate »