Maria Linde arbetar i det egna bolaget FlowMotion AB. Hon är också underkonsult till ZP och ingår i Norlin & Partners.

Jag är organisationskonsult, handledare och pedagog. Det motiverar mig att se när organisationer och människor bryter de vanor och mönster som inte längre leder framåt, när de frigör sin kapacitet och sina kompetenser samt omvandlar dem i konstruktiv handling.

Jag har arbetat med utveckling av verksamheter, organisationer och människor i över 20 år i rollen som management- och organisationskonsult, samt i rollen som chef och ledare på olika nivåer i nationella och internationella konsultorganisationer, bland andra Capgemini Consulting.

Jag arbetar gärna och ofta med kunder i långa förändringsprocesser. Med fokus på ”största nyttan först”, ett agilt och inkluderande förhållningssätt samt löpande kunskapsöverföring och utbildning till organisationen med syftet att de i förlängningen ska kunna driva utvecklings- och förändringsarbete själva.

Sedan 2016 arbetar jag även med fristående utbildning för Gestaltakademin, som kursledare och handledare.

Jag är utbildad civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola, har en Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm samt examen från Gestaltakademins 4-åriga diplom-utbildning i Lednings- och Organisationsutveckling.

Efter ett tag som managementkonsult insåg jag att alla organisationer vet vad de egentligen behöver göra, men ändå inte alltid gör det. Det väckte min nyfikenhet. ”Hur kommer det sig?”, undrade jag.

Det gestaltiska förhållningssättet är min utgångspunkt för att stödja organisationer i att frigöra den insikt, kompetens och kapacitet som de redan har samt omvandla det till konstruktiv handling.

Det är ett stimulerande arbete som också skapar möjlighet till utveckling på individ-, grupp- och organisationsnivå och bestående förändring. När människorna i en organisation bryter de vanor och mönster som inte längre leder framåt samt utvecklar sin tillit för och kontakt med varandra, då börjar ofta den nödvändiga förändringen att ”hända”, nästan som av sig själv.

 

Translate »