Stabilare fötter och öppet sinne

Zwedberg Person AB arbetar med organisationsutveckling utifrån perspektiven relationer och kultur. Vi skapar ett klimat bland människor i organisationer som gör det möjligt att vara i förändring, oavsett vilken. Vi hjälper dig öka din medvetenhet om situationen, sammanhanget och vad som finns att se i en organisation. Vi ger dig förståelse och språk för att du ska kunna handla utifrån det du ser. 

Våra utbildningar, vårt konsultstöd och vår handledning ger förutsättningar för att att kunna

  • öka förståelse och få nya perspektiv,
  • agera på ett annat sätt och
  • känna större säkerhet och trygghet
    i utmanande situationer.

Våra avancerade förändringsledarutbildningar riktar sig till människor som tar ansvar, oavsett position och roll.

Vi anlitas av personer som vill göra skillnad i sig själva, sin omgivning och organisation. Vi hör också att vi gör skillnad, och det är vi stolta över!

Vi utbildar förändringsledare från alla typer av organisationer, små som stora. Över 700 deltagare har genomgått FLU, och över 240 deltagare har genomgått PFL, vårt ettåriga program i samverkan med Gestaltakademin. Vi har varit verksamma som konsulter i större komplexa organisationer i många år.

Två bolag blev ett ZP

Vi lärde känna varandra på Gestaltakademins organisationsutbildning 2001 och påbörjade vårt samarbete 2006 i varsitt bolag. 2013 startade vi Zwedberg Persson (ZP) AB tillsammans. Ulf har varit verksam i egna  konsultbolaget Zwedberg Partners AB sedan 1992 och verksamheten har stegvis övergått i ZP AB.

Ulf Zwedberg

Jag är organisationskonsult, handledare och pedagog. Mening för mig uppstår när jag ser organisationer växa inifrån, genom samverkan från de många medverkande, därför att systemet de lever i uppmuntrar till detta.

Läs mer

Kinna Person

Jag är organisationskonsult, handledare och pedagog. Genom hela mitt arbetsliv har jag drivits av ambitionen att skapa arbetsmiljöer där människor kommer till sin rätt.

Läs mer

Translate »