Kinna Person

Jag har arbetat i utbildningsväsendet i rollerna rektor och vd, internkonsult och externkonsult. När jag som rektor inom gymnasieskolan och Komvux blev ansvarig för införande av nya arbetssätt och ny organisation väcktes mitt intresse för metoder och verktyg i förändringsarbeten. Sedan dess har jag ägnat mitt yrkesliv åt människors och organisationers förändringsprocesser.

Jag är utbildad pedagog i psykologi och samhällskunskap samt utbildad organisationskonsult med gestaltiskt och systeminriktat arbetssätt på Gestaltakademin. Sedan 2006 jobbar jag där som pedagogisk ledare och lärare.

Utöver åren i samarbete med Ulf Zwedberg har jag varit rektor inom gymnasieskolan och Komvux i Sollentuna utanför Stockholm, dessutom vd och utvecklingschef för Folkuniversitetets uppdragsbolag (2001). Jag har arbetat som intern och extern konsult i dess dotterbolag Aventus AB med omställning och i spåren av denna med förändringsprocesser hos kundföretagen.

Translate »