Ulf Zwedberg

Jag stödjer utveckling av organisationsstruktur och arbetsprocesser som gör livet roligare, jobbet enklare och kunder/brukare mer nöjda. Som organisationskonsult har jag under 20 års tid gett strategiskt stöd vid långsiktiga förändringsprocesser i större komplexa system. Ett sådan arbete innebär ofta att genomföra en kulturförändring.

Jag är diplomerad i Gestaltakademins 4-åriga organisationsprogram och har en master of science i Gestalt in Organisations. Jag är sedan 2001 pedagogisk ledare och lärare samt utbildningshandledare inom Gestaltakademins organisationsprogram. Sedan 2002 föreläser jag inom ämnet gruppers processer på Psykologen, Stockholms universitet.

Det var som drivande ung entreprenör med begränsad insikt om mänskliga relationer och ledarskap jag fick intresse för organisationspsykologi. Jag blev akademiker på deltid för att kunna sätta ord på det jag gjort under exempelvis 1980-talet när jag konsultade inom intern kommunikation och storgruppsdialoger hos större koncerner och deras dotterbolag, bland annat när Televerket blev Telia.

Translate »