FLU steg 1: Personligt ledarskap & förändringsmetodik

Nästa start: augusti 2020. Anmäl dig nu för att få plats. 

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till nyckelpersoner med uppdrag att leda och stödja vardaglig förändring.

Målsättning

Målet är att deltagarna

 • kan och vågar agera mer direkt i vardagens möten med sin omgivning,
 • kan stimulera medarbetare och kollegor till interaktion som löser problem där de uppstår och mer aktivt
 • kan ta initiativ som skapar rörelse mot önskat läge.

Innehåll

Utbildningen ger

 • en grundläggande praktisk förståelse för vad som sker i människor och organisationer i förändring.
 • metoder för att stödja utveckling i vardagen.
 • en ökad förmåga till skärpt uppmärksamhet och ett närvarande ledarskap och medarbetarskap.
 • goda möjligheter till fördjupade personliga insikter och personligt ledarskap
 • metoder och verktyg som kan bidra till att utveckla en
  dialogisk arbetskultur som ger förutsättning till hållbar förändring.

Läs mer om kursen >

Omfattning

FLU 1 ges under 3 kurstillfällen på internat och omfattar 9 dagar.

Den inleds med ett introduktionsmöte som ger en god start och förståelse för våra arbetssätt och metoder.

datum hösten 2020

Plats: Stockholmsområdet

 • Introduktion 2 september , 2 halvgrupper, fm & em
 • Modul 1: 16 – 18 september
 • Modul 2: 14 – 16 oktober
 • Modul 3: 11 – 13 november

Anmälan

Välkommen att anmäla dig till FLU1 hösten 2020 via vårt formulär. 

Insänd anmälan är bindande. Vi startar kursen med minst 12 och som mest 16 deltagare.

Translate »