Våra kursledare har under många år arbetat praktiskt med förändringsarbete baserat på aktionsforskning och gestaltmetodik, dess teori och förhållningssätt. Vårt arbetssätt berör, engagerar och utmanar där det ibland känns jobbigt att ta steg.

 

Ulf Zwedberg

”Mening för mig uppstår när jag ser organisationer växa inifrån, genom samverkan från de många medverkande, därför att systemet de lever i uppmuntrar till detta.” Läs mer om Ulf.

 

 

 

Kinna Person

”Genom hela mitt arbetsliv har jag drivits av ambitionen att skapa arbetsmiljöer där människor kommer till sin rätt.” Läs mer om Kinna.

 

 

 

Maria Linde

”Det motiverar mig att se när organisationer och människor bryter de vanor och mönster som inte längre leder framåt, när de frigör sin kapacitet och sina kompetenser och omvandlar dem i konstruktiv handling.” Läs mer om Maria.

 

 

Magnus Mellberg

”Jag drivs av att bidra till att människor kommer till sin rätt, i samspel med de olika system där de verkar – för välmående människor och välmående system.” Läs mer om Magnus.

Translate »