Ta mig till anmälan!

PFL – Praktisk förändringsledning på Gestaltgrund

Anmälan öppen – start 22 januari 2020!

1 års utvecklande process i att hålla förändring levande i din praktiska vardag. Ett minne för livet. Välkommen nu. Det kommer sällan bättre tillfällen i framtiden. 

Ledarskap – Detta är PFL-vägen

Långa powerpointpresentationer och sitta i bänkrader är historia. Här får du kickar och insikter genom att testa, pröva och utmana dig i en grupp om 16 deltagare, uppleva och erfara hur du och gruppen utvecklas under ett år av träning. Steg för steg får du tid att utveckla din egen förmåga att åstadkomma detta själv i din egen situation, parallellt med kursmodulerna.

Du får verktygen, du blir verktyget själv som löser upp konflikter och bygger engagemang. Verktyg att tydliggöra gränser mellan ansvarsområden, tydliggöra uppdrag och resultat, synliggöra hur relationer och tankesätt bidra eller hindra verksamheten.

Du får tid att gå på djupet med din egen självinsikt, dina styrkor och fallgropar så det blir minnen för livet. Du gör det i en trygg och utmanande miljö.


Varaktig förändring i praktiken – Detta är PFL-vägen

Vi vänder på rollerna. Ledare förändrar först sin egen roll och uppgift innan man förväntar sig att andra ska engagera sig.

Hållbart, menar vi, är att involvera berörda människor, närmast verkligheten, till att finna bättre vägar tillsammans. Så länge som det behövs för att engagemang och fokus på det gemensamma resultatet kan upplevas i rummet.

Förändringsledare har metoder och mod att bjuda in till djupdykning av rådande läge, få upp det väsentliga till ytan och att arbeta med kraftfältet av olika behov, viljor, åsikter och reaktioner som alltid uppstår om du vill involvera på riktigt. Vi lägger därför stor vikt på att förstå och leda mellanmänskliga processer så man kanta tag i verkligheten så som den är.

Särskilt i tuffa tider behövs stabilitet och mod att vara närvarande ledare som skapar meningsfulla samtal och bjuder in till aktivt deltagande verksamhetens utmaningar.

Vi erbjuder en mängd kraftfulla verktyg, metoder och teorier som tillsammans med praktisk träning skapar rimliga förutsättningar för dig som ledare att bli det skarpaste verktyget själv.

Vi ser detta perspektiv på ledarskap som väsentliga delar en tillitsfull styrning och ledning.

Nyfiken? Välkommen nu. Det kommer sällan bättre tillfällen i framtiden. Ta mig till anmälan. 

Läs vad Ingela, Björn, Lars med flera tidigare deltagare tycker >


 

PASSAR DELTAGARE som har ambitioner att ta nästa steg i sitt ledarskap. Som har kommit en bra bit påväg i din roll som ledare, kanske gått kortare kurser men fastnat lite i vardagen. Kanske känner att gränsen är nära, kraven stora och söker alternativ.
 Som längtar efter påfyllning och djupare mening. Vågar utmana dig själv, din öppenhet och sårbarhet för att bli ännu stadigare, tryggare och säkrare som ledare. 
Som vill ha verktyg och metoder som fungerar därför att du får tid att träna rejält på dom.


PASSAR ORGANISATIONER som har utmaningar i verksamheten som kräver brett deltagande, engagemang och ansvarstagande från många för att nå uppsatta mål och önskade resultat.
 Som behöver ledare som vågar engagera sig i sin personal och den gemensamma uppgiften. 
Ledare som har modet att gå före och visa vägen och bygga en kultur av tillit och förmåga att samverka.


SOM BESTÄLLARE kan du bygga en grupp av tränade och samverkande förändringsledare som tillsammans stödjer varandra och verksamhetens förändringsarbeten. De har betydligt bättre förutsättningar att lyckas än enskilda individers insatser. 
Gör ett strategisk val och utveckla några av dina ledare till en sådan grupp. 
Ge ett tydligt uppdrag till gruppen så de har anledning att samverka i den praktiska vardagen. PFL-programmets process över året blir direkt nytta för verksamheten och bidrar till att behålla värdefull kompetens.

Under snart ett år har Bettina och Klas deltagit i PFL, Praktisk Förändringsledning. De har upplevt vad som sticker ut och gör skillnad. Lyssna till deras berättelse, här och NU.

Omfattning

20 dagar utbildning på internat (Stockholmstrakten), 8 tillfällen, 5×4 tim handledning i mindre grupper samt ett praktikarbete för att pröva metodiken i skarpt läge, lära genom att göra motsvarande 2 dagar.

Plats

Kurstillfällena genomförs på kursgårdar i Uppsala och Stockholm. Handledning och praktikuppdrag kan ske lokalt, beroende på deltagarnas bostadsorter.

Utbildningsomgångar

2020: PFL16

  • 22 januari, Uppstart, 10.00 – 16.00
  • 4-6 februari
  • 17-19 mars
  • 15-17 april
  • 18-20 maj
  • 16-17 juni
  • 20-21 augusti
  • 7-8 oktober
  • 3-4 december Examination samt ceremoni och festmiddag

KURSBESKRIVNING
COURSE DESCRIPTION

Antal deltagare

16 deltagare

Handledning och praktik

Dessutom ingår 5 handledningstillfällen i mindre grupp (4 tim för 4 personer) med start efter kurstillfälle 4. Dessa dagar planeras gemensamt.

Praktisk tillämpning och träning i metodiken sker genom ett praktikuppdrag ute i organisationer som deltagarna arbetar i eller med. Detta startar efter halva programmet och pågår till avslutningen. Arbetet dokumenteras i en essä och sammanfattar lärandet samt är underlag för en serie workshops i den avslutande processen.

Kursavgift PFL16

78 500 SEK exklusive moms

Kostnad för internat nära Stockholm tillkommer. Delat boende förekommer. Handledning i mindre grupp, 5 halvdagar ingår. Detta sker i Stockholm. Beroende på deltagares bostadsort kan handledning ordnas lokalt och då kan handledares reskostnad tillkomma.

Anmälan

Ta mig till anmälan

Sista ansökningsdag är 1 december 2019. Anmälan tidigare säkrar plats, därefter tar vi emot reservplats vid eventuell avbokning. 15 december: Ansökan är bindande, avhopp därefter debiteras med 50 procent av kursavgiften. 1 januari 2020: Avhopp senare debiteras med 100 procent av kursavgiften.

Kräver aktivt deltagande

Lärandet sker till stor del upplevelsebaserat och genom praktisk tillämpning vilket bygger på allas aktiva deltagande. Vi accepterar max 10 procent frånvaro av den sammanlagda utbildningstiden för att du ska erhålla utbildningsbevis och diplom för fullgjord utbildning.

Utbildningen ger behörighet att söka till Organisationsprogrammet.

Translate »