Ingela Högerås, överläkare och förändringsledare, Region Gävleborg

Året med PFL är det som haft särdeles störst impact på mig i mitt yrkesliv

Värdefullt har varit att få insikter om mej själv, om grupper och om systemen som alla samverkar och påverkar. En djupare förståelse för att vi alla sitter med olika perspektiv  och hur djupt beroende människor är av varandra. Att så mycket hänger på att jag bidrar med att försöka vara så äkta jag kan här och nu. Att genuint lyssna och utforska hur andra tänker. Betydelsefulla faktorer för ledarskap och utvecklingsprocesser. Båda mycket viktiga i mitt jobb. För mej har det varit värdefullt att hela utbildningen är upplevelsebaserad. Det går inte att gena och bara ”läsa på”.  Verklig insikt kommer av att hjärta och hjärna, känsla och tanke, möts. Utbildningen ger rikliga möjligheter att öva i kombination med att reflektera. Och att utmanas … Om du funderar på att gå PFL – vill du ha en käck färgglad liten verktygslåda för att jobba med förändring då är det här inget för dej. Är du däremot ute efter fördjupade kunskaper på flera plan utifrån att leda i förändring , med dig själv som ett fantastiskt verktyg , då är det här en suverän utbildning.

 

Lars Winges, Sandvik

Sätter gränser och har en lagom takt

Under utbildningen har jag blivit tryggare i mig själv och litar nu mer på mina förmågor. Jag känner mig som en ny Lars. Jag har lärt känna mig själv mycket, mycket bättre, och reflekterar mer över mig själv i stunden, funderar på ”hur känner jag inför det här mötet?” och på ”Vad är det som rör sig som jag inte är riktigt tillfreds med.”?

Tidigare funkade jag så dåligt i stressituationer. Jag körde på och ville söka bekräftelse och hjälpa andra. Nu har jag lättare att skilja på mitt och ditt ansvar och har blivit mycket tydligare, säger ”Jag litar på att du tar hand om det där”, i stället för att hela tiden säga ”Jag fixar!”. Jag har blivit bättre på att sätta tydliga gränser både mot min chef och mina medarbetare. Tydliggöra: ”det här är min förväntan på dig”.

När jag bytte jobb för ett tag sedan frågade man mig hur jag kunde gå till det jobbet, där det har varit många olyckor, hög sjukfrånvaro och dålig produktivitet. Men jag kände att jag ville göra skillnad. Och nu börjar det också bli bättre. Jag får feedback om att det funkar bra. Chefen är jättenöjd med mig och vi har gjort en enorm förändring. Jag får höra att jag förmedlar ett lugn i organisationen. Jag tänker nu att om vi jobbar i en lagom takt gör vi inte illa oss. Om vi däremot börjar stressa, skrika, gorma och agera på småsaker ökar riskerna för olyckor, och mycket blir jättejobbigt.

Vågar misslyckas och släpper detaljerna

Jag vågar misslyckas mer nu, prova. Om det inte går, gör om igen då! Vi behöver ta bort skuld och skam så att vi vågar i stället för att sitta tysta och likgiltiga. Jag vill hellre ha energi, att vi tycker olika och har ett klimat där vi får säga vad vi tycker. Vi får inte ha en organisation som styrs av rädslor.

För mig har förändringsledarutbildningen inneburit att jag fått nya insikter som har gjort att jag blir en annan person i vardagen. Numera har jag släppt detaljerna och alltför tät uppföljning, i stället litar jag på att människorna får saker gjorda, och om så inte sker arbetar jag med öppna frågor för att undanröja eventuella hinder.


Björn Ring, Sandvik Coromant

Ser mer av det outtalade

– Under utbildningen ser jag hur jag fungerar, och hur jag kan se saker omkring mig genom min egen reaktion.

– Det gör att numera ser jag mer vad som händer omkring mig! Mina perspektiv har öppnats och jag förstår helheten bättre. På så sätt får jag bättre förmåga att påverka. Det som är outtalat har oftast störst påverkan.

– Det här är en bra utbildning, när du är angelägen och mogen för att öka din förståelse i förändring och förändringsprocesser. Du utvecklar din förmåga att samverka och därigenom att leda andra personer, grupper och organisationer i förändring. Nu känner jag mig bättre förberedd och mer följsam än tidigare.

Utmanande och fokuserat internat

– Jag gillar att utbildningen är utmanande. Resultatet är mycket upp till mig som deltagare. Det blir vad jag gör det till. Internatformatet ger mig tillfälle att kliva ur vardagen och fokusera på mitt lärande.

– Jag sökte mig till utbildningen för att jag ville fylla på mina kunskaper i förändringsprocesser, och för att bättre förstå hur jag själv påverkar i grupper och i organisationen.

– Jag har fått mycket påfyllning av både teori och praktik. Vi får prova på riktigt, både i utbildningsgruppen och i verkliga uppdrag vilket är jätteinspirerande!

”Inte ens dina närmaste vänner kan få dig att se det det upptäcker på denna kursen. VÅGA!”

Sandra Rundqvist, St1

”Det är ett helt annat upplägg på utbildningen än på andra kurser jag gått på. Denna är ”på riktigt” och inga floskler.”

Alexandra Edvall, HjärtLungfonden

”Ju mer du ger av dig själv desto mer får du ut av utbildningen. Så ta tillvara på möjligheten. Den kan berika dig något ofattbart.”

Johan Andersson, St1

”Jag blev bättre på att förstå vad en grupp verkligen behöver, inte bara de behov som individerna i gruppen uttalar, och hur jag som chef kan stötta processen att synliggöra det och sätta gruppen i rörelse mot sin egen utveckling. Utbildningen rekommenderar jag till den som är nyfiken på hur man som ledare kan bidra till att bygga tillit mellan personer i grupp, hur detta påverkar gruppens utveckling, arbetsmiljön och gruppens prestationer.” 

Anna Stålsby, enhetschef

”Jag använder mig nästan dagligen av de erfarenheter och kunskaper jag tog med mig från förändringsledarutbildningen trots att det är flera år sedan jag gick den. Du som ledare kommer alltid ha användning av de erfarenheter, kunskaper och verktyg som du får med dig från kursen. Även du som har lång ledarerfarenhet kan stärkas och utvecklas genom denna utbildning.”

Johanna Nordenskjöld

”Har fått verktyg och klarhet i hur organisationer bör fungera och vad vi behöver göra för att röra oss framåt”

”Två professionella ledare som får dig att upptäcka en ny värld framför dina ögon.”’

”Rekommenderar den varmt. Önskar jag gått den långt tidigare.”

Läs mer om utbildningen >

Ta mig till anmälan >

Translate »