Utbildningsradion

Uppdraget hos UR har handlat om att skapa grund och förutsättning inför radikal förändring, i en tid då medielandskapet och den digitala utvecklingen förändras.

STÖD, UTBILDNING OCH HANDLEDNING

Under tre års tid har ZP i samverkan med Mediamentorerna ;

 • Varit stöd för vd och ledning på strategisk nivå i förändringsarbetet.
 • Genomfört utbildningsinsatser mot riktade målgrupper med fokus på att leda människor i förändring.
 • Arbetat med individuellt chefsstöd.
 • Handlett chefer i grupp.
 • Varit processledare i interna mötet och utvecklingsprojekt.

METODIK OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT

ZP har fokuserat på att stärka chefers förmåga att medvetet och närvarande möta och hantera

 • tydliggörande av uppdrag och mål i arbetsgrupper och projekt,
 • tydliggörande av gränssnitt och ansvarsområden,
 • utveckling av tillit och öppenhet i grupper,
 • svåra samtal (dialogisk samtalsteknik), och
 • konfliktsituationer mellan individer och grupperingar.

Samtliga chefer och nyckelpersoner har gått FLU-program och PFL-program samt grupphandledning i syfte att stärka det närvarande ledarskapet.  Programmen gav tid och plats för reflektion och eftertanke. En plats för att se, förstå hur rådande kultur fungerar och påverkar. Insikter som förändrar i sig självt.

Träning i 

ZP har också tränat UR i

 • metoder och verktyg för att utveckla organisationen på egen hand,
 • interventionstekniker för att stödja och utmana förändring, och

 • förändringsledning, design och planering av inkluderande aktiviteter.

UR och ZP har ett offentligt upphandlat ramavtal för stöd i organisationsutveckling och chefscoachning.

Translate »